talkowata

46 tekstów – auto­rem jest tal­ko­wata.

Nasze życie wi­ruje jak ku­le w bębnie totolotka. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 stycznia 2011, 22:02

Nie za­pom­nij, że był ktoś kto kochać Ciebie chciał ! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 grudnia 2010, 22:36

Jes­teś blis­ko o 9 cyfr , da­leko o set­ki ki­lometrów . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 grudnia 2010, 22:47

Nie będę pla­nem B , ani żad­nym wyjściem awa­ryj­nym . 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 listopada 2010, 22:52

Dzięku­je za zacho­wywa­nie się jak­by Ci za­leżało , czułam się jak ta jedyna. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 1 listopada 2010, 22:36

Stu lat cier­pienia egois­to . 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 października 2010, 15:02

Cza­sami mam ochotę wyżalić się jej z te­go ja­ka jest piękna i jak jej zaz­droszczę zain­te­reso­wania wśród ty­lu chłopaków . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 października 2010, 18:56

Wy widzi­cie w ludziach sa­me wa­dy , a czy nie chodzi o to żeby dos­trze­gać za­lety ? Ja widzę w nim wa­dy , ale i tak go kocham . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 października 2010, 20:30

Pa­miętam gdy po­wie­działeś , że na dzień chłopa­ka nie muszę Ci nic da­wać ,bo dałam już naj­wspa­nial­szy pre­zent -siebie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 września 2010, 14:05

Te­raz po­zos­tało mi tyl­ko podzięko­wać że wyb­rałeś ją ,a nie mnie.Dzięki to­bie zwróciłam uwagę na ko­goś in­ne­go z kim jes­tem te­raz szczęśliwa. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 września 2010, 17:53

talkowata

Jesteś moją ukochaną drzazgą w sercu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

talkowata

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność